Stort Papegojblad 'Purple Prince'
Stort Papegojblad 'Purple Prince' Alternanthera brasiliana

Växtlampor för tropiska växter

Den andra växten vi både förkultiverar och odlar inomhus från frö under våra nya 100 Watt COB växtlampor är Stort Papegojblad. En perfekt växt att utföra odlingstest på med tanke på att Stort papegojblad normalt växer på ställen som Afrika och Australien, Men också för de djupt röda färgerna i bladen då det ger oss möjlighet att visa vad hela spektrumet åstadkommer eftersom flera av de våglängder vi valt att använda i våra växtlampor påverkar olika växtpigment.
Varianten Purple Prince är en så väl tät, kompakt och lågväxande variant och med odlingen kommer vi kunna utvärdera hur väl växter som Stort Papegojblad med höga halter av betalainpigment mår under Gemmas växtbelysning spektrum.
Vår slutsats av odlingen är att vårt spektrum har en enormt god påverkan på bland annat det röda Betalainpigmentet som finns hos många växter, som bland annat i Stort Papegojblad.

Första veckan

Ett par dagar efter sådd tittar första fröet upp och allt ser bra ut.
Växten kommer stå i kontrollerad miljö med en temperatur på runt 22 grader.

Vattning sker regelbundet, men eftersom vi numer använder en ny typ av jord som har långtidsverkande näring kommer ingen näring tilldelas under växtens livstid. Istället förlitar vi oss på växtnäringen som tillförs vid omplantering.

Efter 1 månad

Vår Stort papegojblad har haft en god rot-tillväxt och en kraftfull blad-tillväxt med många nya och rätt växande noder. Strax innan fotograferingen blev växten omplanterad med samma jord som tidigare.

Den djupa röda färgen börjar nu bli väldigt framträdande. Växten lyser upp härligt rött under Gemmas växtlampa och har sedan sin sådd och sitt buskiga växtsätt hunnit växa till en höjd av ca 40cm och en diameter på ungefär detsamma.

Efter 2 månader

Ytterligare en månad har gått och växtkraften samt densiteten mellan noderna är enorm. De djupa röda färgerna är nu väldigt framhävande och vår Stort papegojblad ger minst sagt ett härligt intryck under belysningen.

Drygt en månad innan fotograferingen blev växten omplanterad igen till en stor kruka, igen med samma näringsrika jord som tidigare. Inga blommor har uppstått och detta av naturliga skäl eftersom Stort papegojblad kräver en fotoperiod på 12 timmar för att gå i blom.
Ca två veckor innan fotograferingen ställdes timern om för att inducera blomning i växten.

4 månader senare

Det har skett ständig tillväxt från dag till dag och jämfört med för två månader sedan är nu vår Stort papegojblad dubbelt så stor både på höjden och på bredden. Äntligen kan vi nu också se massor med små söta blomknoppar framträda runt om hela växten.

Vi har under de senaste två månaderna inte gett någon näring eller planterat om växten, utan har helt förlitat oss på vatten och ljus.

Efter att ha utvärderat odlingsförsök med vår 100 watt växtlampa tillsammans med Stort papegojblad (som normalt växer på väldigt ljusintensiva och varma platser i världen) kan vi konstatera efter den intensiva röda färg vi fick fram i bladen och växtens täta växtsätt, att vårt spektrum och lampor fungerar mycket bra även för tropiska växter.