Lumen

är ett ord som ofta kommer på tal när man pratar om växtbelysning men faktum är att denna enhet har väldigt lite betydelse när det kommer till odling. För konventionella värmelampor kan värdet vara en indikator för vad lampan kan prestera men i det stora hela säger det inte speciellt mycket då olika tillverkare har olika spektrum i sina växtbelysning.

Lumen är en enhet som berättar hur mycket av våglängd 555~ nanometer det finns, dvs grönt ljus. Lumen är ett värde som är satt för att mäta hur synligt ett ljus är för mänskliga ögat då grönt ljus är det ljus vi ser bäst. Med andra ord är det ett värde som fungerar bäst när det gäller vanliga lampor för belysning.
Eftersom LED är monokroma anges inte lumen för respektive lampor som säljs här. Vi skulle kunna ange det för lampor som har gröna dioder, men det skulle fortfarande vara ett väldigt missledande värde att hänvisa till.

Detta innebär däremot inte att grönt ljus inte har någon funktion för växter, tvärt om.
Grön ljus i rätt del av spektrumet och i rätt proportion är det som skapar Antocyaniner (Flavonoider) och i vissa fall Betalain, ämnen som ger både smak, lukt och färg. De senaste decennierna har det forskats mycket kring detta där mycket av intresset har koncentrerats på dess olika läkande effekter för allt från cancer till vanlig förkylning och då pigmentet är vattenlösligt även som ersättning för de färgämnen som vi brett använder i våra livsmedel, som vi idag vet kan vara skadliga. Det har idag identifierats ca 4000 olika ämnen och det hittas ständigt nya.

Det ska tilläggas att när det kommer till Antocyanin är det inte enbart i det gröna ljuset de produceras utan de allra flesta ämnen som hör till gruppen har sk dubbel-toppar med en topp i grönt och en i UV (mindre än 280nm). Det är förvisso ingen teknisk omöjlighet att producera dioder i de våglängderna men kostnadsmässigt skulle det bli helt för dyrt samt så har UV dioder en livslängd som är 1/10 av vad vanliga dioder har.
Vad som också ska tilläggas är att vanliga LED odlingslampa idag har ett ganska obehagligt ljus då de (oftast) har en ratio på 8:1 mellan rött och blått ljus, men genom att kombinera av blått, grönt och rött ljus på 1:1:2 som Gemma gör blir ljuset mycket mer behagligt för mänskliga ögat då de ihop är grunden till vitt ljus.

Klicka här för att läsa vad Wikipedia har att säga om Antocyanin (Engelska)

Än så länge är Gemma enda företaget som tillfört grönt ljus till sina växtbelysning, och i kombination med sina exklusivt optimerade röda och blåa våglängder kan vi påstå att vi har den bästa LED växtbelysningen för odling på marknaden idag. Inte för att det är mer komplicerat att tillföra dessa optimerade våglängder, men det är uppenbart efter vi själv varit i kontakt med många hundra olika tillverkare som både gör vanliga lampor och odlingsbelysning att huvudintresset inte ligger belysningen eller växter, utan i profiten.

Nertill följer ett par jämförelsetest mellan standard LED belysning för växter som finns att köpa idag och Gemmas växtbelysning.

Rött och blått ljus

Är grunden för överlevnad hos en växt där blått ljus skapar tillväxt och rött skapar frukt och blommor.
Tester (ej utförda av Gemma) visar att fel proportioner eller monokromt ljus hämmar tillväxt och gör växter mer mottaglig för stress, därmed kommer vi aldrig sälja växtbelysning med mindre än 2 olika våglängder som vissa tillverkare gör.
I växtriket finns det två olika typer av klorofyll-pigment, A och B. Båda pigmenten har olika toppar i ljusskalan där de producerar som mest men där klorofyll B i blått ljus är klart överlägset A och klorofyll A är klart överlägset B i rött. Vi har inte funnit något som indikerar att det skulle göra någon skillnad för växten vilket pigment man utnyttjar, därmed använder vi bara våglängder som ger så mycket pigment som möjligt av den energi man använder.

Färgjämförelser växtbelysning

För att kunna ge en så god grafisk representation som möjligt över färgåtervinning har vi tagit ett par bilder på ett färgtryck som är fördelat med alla synliga färger i spektrumet. Med bilderna får du en uppfattning om hur dina växter kommer synas under både Gemmas växtbelysning och vanliga LED belysning för växter.

Dagsljus
Färger dagsljus

Gemma LED spektrum
Färger Gemmas Led lampor

Standard LED växtbelysning
Couleurs présentes dans un éclairage horticole de chez Gemma.