Lumen

är ett ord som ofta kommer på tal när man pratar om växtbelysning men faktum är att denna enhet har väldigt lite betydelse när det kommer till odling. För konventionella värmelampor kan värdet vara en indikator för vad lampan kan prestera men i det stora hela säger det inte speciellt mycket då olika tillverkare har olika spektrum i sina växtbelysning.

Lumen är en enhet som berättar hur mycket av våglängd 555~ nanometer det finns, dvs grönt ljus. Lumen är ett värde som är satt för att mäta hur synligt ett ljus är för mänskliga ögat då grönt ljus är det ljus vi ser bäst. Med andra ord är det ett värde som fungerar bäst när det gäller vanliga lampor för belysning.
Eftersom LED är monokroma anges inte lumen för respektive lampor som säljs här. Vi skulle kunna ange det för lampor som har gröna dioder, men det skulle fortfarande vara ett väldigt missledande värde att hänvisa till.

Detta innebär däremot inte att grönt ljus inte har någon funktion för växter, tvärt om.
Grön ljus i rätt del av spektrumet och i rätt proportion är det som skapar Antocyaniner (Flavonoider) och i vissa fall Betalain, ämnen som ger både smak, lukt och färg. De senaste decennierna har det forskats mycket kring detta där mycket av intresset har koncentrerats på dess olika läkande effekter för allt från cancer till vanlig förkylning och då pigmentet är vattenlösligt även som ersättning för de färgämnen som vi brett använder i våra livsmedel, som vi idag vet kan vara skadliga. Det har idag identifierats ca 4000 olika ämnen och det hittas ständigt nya.

Det ska tilläggas att när det kommer till Antocyanin är det inte enbart i det gröna ljuset de produceras utan de allra flesta ämnen som hör till gruppen har sk dubbel-toppar med en topp i grönt och en i UV (mindre än 280nm). Det är förvisso ingen teknisk omöjlighet att producera dioder i de våglängderna men kostnadsmässigt skulle det bli helt för dyrt samt så har UV dioder en livslängd som är 1/10 av vad vanliga dioder har.
Vad som också ska tilläggas är att vanliga LED odlingslampa idag har ett ganska obehagligt ljus då de (oftast) har en ratio på 8:1 mellan rött och blått ljus, men genom att kombinera av blått, grönt och rött ljus på 1:1:2 som Gemma gör blir ljuset mycket mer behagligt för mänskliga ögat då de ihop är grunden till vitt ljus.

Klicka här för att läsa vad Wikipedia har att säga om Antocyanin (Engelska)

Än så länge är Gemma enda företaget som tillfört grönt ljus till sina växtbelysning, och i kombination med sina exklusivt optimerade röda och blåa våglängder kan vi påstå att vi har den bästa LED växtbelysningen för odling på marknaden idag. Inte för att det är mer komplicerat att tillföra dessa optimerade våglängder, men det är uppenbart efter vi själv varit i kontakt med många hundra olika tillverkare som både gör vanliga lampor och odlingsbelysning att huvudintresset inte ligger belysningen eller växter, utan i profiten.

Nertill följer ett par jämförelsetest mellan standard LED belysning för växter som finns att köpa idag och Gemmas växtbelysning.


Rött och blått ljus

Är grunden för överlevnad hos en växt där blått ljus skapar tillväxt och rött skapar frukt och blommor.
Tester (ej utförda av Gemma) visar att fel proportioner eller monokromt ljus hämmar tillväxt och gör växter mer mottaglig för stress, därmed kommer vi aldrig sälja växtbelysning med mindre än 2 olika våglängder som vissa tillverkare gör.
I växtriket finns det två olika typer av klorofyll-pigment, A och B. Båda pigmenten har olika toppar i ljusskalan där de producerar som mest men där klorofyll B i blått ljus är klart överlägset A och klorofyll A är klart överlägset B i rött. Vi har inte funnit något som indikerar att det skulle göra någon skillnad för växten vilket pigment man utnyttjar, därmed använder vi bara våglängder som ger så mycket pigment som möjligt av den energi man använder.


Färgjämförelser växtbelysning
För att kunna ge en så god grafisk representation som möjligt över färgåtervinning har vi tagit ett par bilder på ett färgtryck som är fördelat med alla synliga färger i spektrumet. Med bilderna får du en uppfattning om hur dina växter kommer synas under både Gemmas växtbelysning och vanliga LED belysning för växter.


Dagsljus
Färger dagsljus

GEMMAS 2:1:1 (RÖD:GRÖN:BLÅ) LED LAMPOR
Färger Gemmas Led lampor

STANDARD 8:1 (RÖD:BLÅ) LED LAMPOR
Couleurs présentes dans un éclairage horticole de chez Gemma.

Jämförelsetester, LED växtbelysning


Impatiens Hybrida

Båda växter är odlade under samma förhållanden men med olika växtlampor. Som resultatet visar har Gemma med sina 4 watt växtbelysning ett resultat som är mycket bättre än vad "generic" LED växtlampan på 10 watt har. Inte bara det, växten som blivit odlad under Gemmas 4 watt växtbelysning gick i blom tidigare och har blommat mycket längre än vad växten gjort under 10 watt lampan. Växten under Gemmas växtbelysning hade vid tiden bilderna togs (ca 8 veckor efter groddade frön) 21 utslagna blommor och 12 på väg men där växten under 10 watt växtbelysningen vid samma tid endast hade 1 med 8 på väg.


Gemma, 4 Watt LED
Namnlös, 10 Watt LED
Odling test växtbelysning 4 watt från sidan
Odling test växtbelysning 10 watt från sidan
Odling test växtbelysning 4 watt från ovan
Odling test växtbelysning 10 watt från ovan
Det är inte enbart de optimerade våglängderna som spelar roll, proportionen mellan ljus måste också vara rätt.
Gemma använder alltid 1:1:2 mellan olika våglängder vilket blir naturligt både för växterna och mänskliga ögat medan konkurrenter i vanliga fall använder en ratio på 8:1 för att kompensera för det ineffektiva röda ljuset.

(4Watt dual-spektrum växtbelysning har utgått ur vårt sortiment)


Nicotiana Tabacum (Virginiatobak) Odlingstest UFO LED

Som ovanstående test är tobaksplantorna odlade under samma förhållande gällande jord, bevattning, näring, ljustimmar, temperatur och fuktighet. Skillnaden i testet är helt baserat på den ganska så vanliga UFO LED 90 watt (8:1) LED växtbelysning och Gemmas 60 watt RGB (1:1:2) växtbelysning.

(Vare sig det är 60, 18, 15, 12 eller 9 watt som används är all växtbelysning baserade på samma våglängder vilket innebär att du kommer uppnå samma resultat oavsett vilken växtbelysning som används, skillnaden är vilken typ av lampa som är lättast för dig att använda samt hur stor yta du behöver lysa upp)

Båda växter är planterade på samma dag, och är vid bildtagandet ca 3½ månader gamla.
Bilderna togs då tobaken under UFO-lampan börjat blomma, men som i ovanstående odlings-test utmärker sig det sig även här att växten börjar blomma tidigare under Gemmas lampor. Vid tillfället då bilderna togs hade tobaksplantan under vår lampa redan varit i blom i ca 2 veckor. Sett till antal blad och storlek på blad är det ganska likvärdigt mellan resultaten. Tobaksplantan under Gemmas växtbelysning sträckte dock på sig när den började blomma, därav ser den större ut på bilderna men detta inträffade även för tobaken under UFO-lampan när blommorna började slå ut.


Gemma 60 Watt
UFO LED 90 Watt
Tobak odling växtbelysning test Gemma 60 watt sida
Tobak odling test med växtbelysning 90 watt UFO LED
Närbilder på blommorna under vår växtbelysning är tagna vid samma tillfälle som ovanstående bilder är tagna, men bilderna för UFO-lampan (höger) är tagna nästan en månad efter då resultatet börjat bli likvärdigt. Största skillnaden som kan ses på bilderna är färgerna i trumpeterna. För tobaken under vår växtbelysning är de rosa/röda färgerna starka och under UFO-lampan bleka och ganska obefintliga.

När bilden togs på blommorna för UFO-lampan hade den totalt 8 blommor som var utslagna eller på väg att slå ut, och 23 knoppar med nya blommor som var på väg. Vid samma tillfälle (ej representerat på bilden under) hade tobaken under vår växtbelysning 22 blommor och 20 knoppar.


Gemma 60 Watt
UFO LED 90 Watt
Tobak blomma odling test växtbelysning 60 watt Gemma
Tobak blomma test odling växtbelysning UFO LED 90 watt
Som beskrivet var det ingen större skillnad i storlek på blad eller antalet blad på växterna, men en att klorofyll-halten i tobaken under UFO-lampan inte är i närheten av den i tobaken under vår växtbelysning är direkt väldigt uppenbart.

Tobaken under Gemmas växtbelysning har längst ner ett par blad som börjat gulna, vilket skulle kunna anses som acceptabelt för något som är uteslutet odlat under en lampa utan något naturligt solljus, men för tobaken under UFO-lampan börjar bladen gulna efter bara ett par internoder och ökar successivt desto längre ner man tittar på växten.

Efter odlingstestet har bladen från båda växterna torkats till nära 0% fuktighet för att kunna avgöra massan så noga som möjligt. UFO 90 växtbelysningen kom in på 34 gram totalt och Gemmas 60 watt växtbelysning på 36 gram.


Gemma 60 Watt
UFO LED 90 Watt
Klorofyll med Gemma 60 watt växtbelysning
Klorofyll med UFO LED 90 watt växtbelysning
Din kundvagn
Kundvagnen är tom

LED Växtbelysning
E27 18w
E27 12w
E27 9w
E27 7w
E14 5w
GU10, MR16 5w
T8 lysrör 10-24w
Spotlight 18w
Spotlight 36w
Ramp 18w-36w
Ramp 48w-72w
Takväxtbelysning 9-18w
E40 40w
E40 60w
Odlingslampa 30w
Odlingslampa 60w
Odlingslampa 90w
Odlingslampa 180w
Odlingslampa 300w
Odlingslampa 675w
Odlingslampa 1200w

Gemma FAQ

Guide

Information
Färger, LED och växter
Odling 4w vs 10w
Odling 60w vs 90w UFO

Kundtjänst

Betala med Payson