Gemma LED växtbelysning

Utvecklare av lampor för både odlingsbehov men också för vanliga inomhusväxter.

De flesta företag som idag tillverkar LED växtbelysning väljer sina våglängder utifrån de LED som är mest tillgängliga på marknaden, alternativt används fosfor-baserade lösningar. Båda alternativen är avsedda att hålla nere produktionskostnader för att maximera vinsten på produkter som tillverkas och är således inte helt optimerade för växter (eller människor). Vanligtvis väljer växtbelysningstillverkare att använda våglängder som endast påverkar klorofyllproduktion, det vill säga lampor som primärt har en liten andel blått ljus och en större andel rött ljus utan att ta hänsyn till andra pigment och ämnen som växter utvecklar. Det är här Gemma LED tar det ett steg längre genom att ta hänsyn till andra växtpigment som Anthocyanin, flavonoider och karoten. Förutom att dessa pigment är viktiga för växters välmående fyller de också en kvalitativ funktion för den som odlar för prydnad eller för skörd då det är dessa ämne som står till grund för smak och till stor del de hälsoeffekter som kan hämtas hos olika växter.

Vi uppnår detta genom att enbart välja monokroma våglängder som växter kan ta till vara på i ett förhållande där kombinationen av våglängderna resulterar i vitt ljus. Förutom att vår växtbelysning då blir enkel att odla under och trevlig att använda i vardagen till växter och träd inomhus, innebär det att våra lampor också fungerar för alla typer av växter så väl under vegetativt som i blom och fruktgivande växt-faser. Vår växtbelysning lämpar sig således att använda året runt eller som stödbelysning när det behövs, exempelvis för övervintring av större växter, träd och palmer.

Fördelar med LED

Det finns många fördelar när det kommer till att använda LED för växter. Några av de främsta fördelarna är de extremt låga energiförbrukning i förhållande till dess effekt samt dess långa livslängd. Normalt beräknar man att LED belysning ska hålla i 50 tusen timmar – eller cirka 7.6 år vid användning av växtbelysning på en 18 timmars ljuscykel.

Generellt finns det bara en typ av belysning som har lika lång livslängd som LED och det är traditionella lysrör och lågenergilampor. Även då dessa i viss utsträckning går att använda för växter är de till skillnad från fullspektrum växtbelysning med LED inte optimerade för något växtpigment. Det är heller inte tekniskt möjligt att med sådan precision som med LED, skräddarsy ett spektrum till lågenergilampor eller lysrör. Lågenergi och lysrör innehåller också kvicksilver-gaser som är skadligt för både människa och natur samt producerar ultraviolett ljus som är skadligt vid användning under längre perioder.

Varierat sortiment

Hur och med vad människor odlar varierar, därför strävar vi efter att ha ett så brett utbud som möjligt av olika typer av lampor, med olika typer av fattningar och monteringsmöjligheter. Allt från E14 och E27 växtbelysning till T8 för ersättning av vanliga lysrör, strålkastare och rejäla odlingslampor för den med lite större behov.

Om du känner att det saknas något i vårt urval av produkter och är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Referenser

Lisö EL design med växtbelysning Spånga gymnasium installation av växtbelysning Tönnersjö PlantskolaStorel Växt och miljödesign Projektel F12 gruppen Blomsterbolaget gröna rum, växtinredning Naturhus från Ecorelief Växtinredning med Blomsterfröjd Tips och idéer för odling Kontorsväxter och inredningsdesign Fröföretag med inriktning ekologisk odling